Стремежа на човека през целият му живот е духовното усъвършенстване. Каквито и действия да предприеме ги прави съобразно моралните ценности , опитности които трупа израствайки в това търсене. И когато това търсене е осъзнато, и в хармония с вселенските закони, човека върви  през духовния си път и постига целите заложени от душата. Йога дава точно тази възможност за себереализация, за добро ментално и физическо здраве.

Йога клуб Усмихнато цвете предлага многообразни Йога практики, фокусирани  върху начина на преподаване  и терапевтичните свойства. Практиките са подходящи за всички възрастови групи,  както за начинаещи, така и за напреднали, които искат да задълбочат знанията си.  

Всички практики са на основата на класическата йога , построени върху  философията на йога, класифицирана от Патанджали, или достигнали до нас през годините, предавани по традиция.

„Всяка сутрин се раждаме наново.
Това, което правим днес има най-голямо значение.“

~ Буда ~

„Здравето е най-големият дар,
добротата е най-голямото богатство,

честността е най-добрият приятел.“

~ Буда ~